Gogo Tshitshi Water

R15,00

Directions for use:

Uma uthanda
uyifaka for 15 minutes emuva
kwalokho bese. Uyadibana
nomuntu wakho phuthuma
imbila yaswele umsila
ngokuyalezela.

Compare
Category: