iSikhafulo Samaphiko Enkukhu

R100,00

Directions for use: Bilisa wonke umuthi kanye namaphiko lingaba lodwa okanye angaba mabili enkukhu. Uma sekuvuthiwe udla lamaphiko ube ukhuluma lamazwi, umubiza ngegama lakhe nesibongo sakhe, njalo angidli lenkukhu kodwa ngidla wena uqobo. Buya manje lapho ukhona sizokwakha umndeni sizithandanele kamnandi. ukwenz usuku olulodwa vo.. ( Singasethsenziswa abesilisa kanye nabesifazane ) akunamithetho enzima egcinwayo ngaphandle kokuthi ingulube awuyidli. Uma umgowesifazane awusisebenzisi uma usezinsukwini.

Compare
SKU: AHP0000000093 Category: Tag: