24 Hours of Good Luck, iSiwasho Se Senhlanhla, Lomkhiqizo Uhlanganiswe Nomuthi, Umuthi Onamandla, Bath Salt

R25,00

Directions for use:

  • Geza,
  • Gquma,
  • Phalaza.

Uyakhuluma ucele kwabakini abangasekho. Ngalesikhathi ukusebenzisa uchela okufunayo ibona abazokupha. Chela noma yini oyidigayo

Category: Tags: ,