iSiwasho Samathunzi Amnyama

R30,00

Directions:
Fake sonke lesisiwasno emanzini ezogeza ngawo socela uthole inyongo yenkukhu emhlophe nayo uyifake kulawo manzi ozogeza ngawo.

Uma usugeza uyakhuluma uthi wonke amathunzi amnyama angilaneleyo nomabhedi manashwa ngithi akusuke eduse kwami kusale ukukhanye.

Uma ungakwazi ukusebenzi inyongo yenkukuku emhlophe ungasebenza imali eyishumi elimhlophe esikhundleni senyongo kodwa inyongo ungqoli nalo ishumielimhlophe liyasebenza uma inyogo ingekho.

Shake well before use

Out of stock

Compare
SKU: AHP0000000068 Category: Tags: ,