iSiwasho Uvuma Omhlophe

R20,00

Directions for use – Ukusisebenzisa lesiwasho

  • Gquma
  • Geza
  • Phalaza
  • Uphinde ukhulume

2 Times everyday

 

Compare