Vula Amaizing Water

R15,00

Directions for use – Ukusisebenzisa

Faka 6 spoons emanzini ogeza ngawo at night and morning,

Faka 10 spoons ebhakedeni elinamanzi awuhhafu
(bese uyachela ekhaya) at night loku ukuphindaphinda kuze
izinto zako ziluhge. khumbula ngalamanzi uthola lokho okunikwa
obadala bakini abangasekho (amadlozi) akuvulela izinhlanhla zako
akusindise kokubi. Awanabungozi angasetshenziswe inoma
ubani akunamithetho egcinwayo.

Compare
Category: