Zamlandela

R50,00

Directions for use – Ukusisebenzisa lesiwasho

Phalaza uma uthanda faka isipuni
esigcwele esisodwa ubilise amanzi nalomuthi;
ungaphalaza ngojeke owodwa.Gquma:
Bilisa amanzi Kanye nalomuthi ufake eziwu 3
(ezintathu). Uzowuhlukanisa phakathi ukhiphe
ozogeza ngawo ngoba akumele ugeze ngobugqumq
ngawo. Uma usuwuhlukansie phakathi ozosala
ebhodweni ungaphinde ufake amanzi uthi
ukuwagcwalisa uma sekubila usungagqumake.

Compare
Category: